Roskilde Fjord beskytter ynglefugle med fredningsperiode og offentlighedsindsats

Foto: Roskilde Kommune.
dato

Bevaringsindsats for ynglefugle i Roskilde Fjords unikke natur

Roskilde Fjord, med sine 30 små øer og holme, bliver hjem for diverse ynglefugle som vibere, strandskader, klyder, edderfugle og svaner. Disse arter finder optimale betingelser for at bygge reder og lægge æg på jorden på fjordens øde øer - et valg, der dog gør dem sårbare over for rovdyr og menneskelig forstyrrelse.

Fra 1. april til 15. juli indtræder en vigtig periode, hvor øerne i Roskilde Fjord er fredet, og der er en minimal tilladt afstand på 50 meter for besøgende. Dette tiltag tjener til at beskytte de ynglende fuglearter, som har oplevet en markant tilbagegang siden 1980'erne.

Blandt de øer, der spiller en særlig rolle for fuglelivet, nævnes Øksneholm, Lilleø, Eskilsø, Blak og Skovholmene, der hver tilbyder et varieret miljø for fugleat bebo. Roskilde Fjord er også anerkendt som et Natura 2000-område, som er essentielt for såvel ynglende som trækkende fuglearter i Danmark.

Truslerne mod ynglefuglene inkluderer primært rovdyr som rotter og ræve samt menneskelig aktivitet. For at imødegå disse trusler samarbejder nationale og lokale myndigheder samt organisationer om at beskytte fuglebestanden. Dette inkluderer bestræbelse på årlige fugletællinger og bekæmpelse af ræve og rotter forud for ynglesæsonen.

For at støtte bevaringen af ynglefuglene opfordres offentligheden til at følge retningslinjerne for at minimere forstyrrelser: at holde sig mindst 50 meter fra øer og holme i yngletiden, respektere fartbegrænsninger og holde hunde i snor på stranden. Også deltagelse i affaldsindsamlinger og opfordring til at samle affald op er essentielle tiltag for miljøets velbefindende.

Målet er klart: At bevare og forbedre levestederne for ynglefuglene på Roskilde Fjord og sikre, at de kommende generationer også vil kunne nyde synet af disse fantastiske fugle i et af Danmarks betydningsfulde naturområder.

https://www.roskilde.dk/da-dk/nyheder/nu-er-det-yngletid-pa-roskilde-fjord/

Kilde: Roskilde Kommune