Nye ældreboliger ved Rønnebærparken i Roskilde nærmer sig godkendelse efter justeringer for naboers skygge og privatliv

Foto: Roskilde kommune.
dato

Endelig godkendelse nærmer sig for nye ældrevenlige boliger ved Rønnebærparken

Roskilde Kommunes Plan- og Teknikudvalg har indstillet en række ændringer i planerne for de kommende ældreboliger ved Rønnebærparken. Disse ændringer skal sikre, at de nye boliger ikke vil forstyrre naboerne i Neergaardsparken 2-14. I dette lys er der foreslået justeringer af lokalplanen for at mindske risikoen for skyggekast og undgå placering af vinduer direkte mod Neergaardsparken.

For at imødekomme bekymringerne fra Neergaardsparkens beboere, indikerer de nye retningslinjer, at bygningerne i byggefelt 1 ikke må overstige to etager. Dette tiltag er for at forhindre skygning på de omkringliggende altaner. Desuden fastsætter ændringerne, at vinduer ikke må vende mod Neergaardsparken for at sikre privatlivets fred, og at blændende lys skal undgås i de nye konstruktioner for at minimere gene for naboerne.

Projektets udviklingsproces har involveret nøje overvejelser og afvejninger af hensyn mellem beboerne i Æblehaven, som er de senioregnede boliger i området, og naboerne i Neergaardsparken. Æblehavens beboere har udtrykt et ønske om ikke at blive midlertidigt genhuset, hvilket har været en del af overvejelserne i planlægningen. Med forslagene forsøger man at skabe en balance, der ikke alene tilfredsstiller begge parter, men også har potentialet til at forbedre kvarteret med flere grønne arealer og en øget trafiksikkerhed.

Rammelokalplan 726, som dækker Byens Haver og de planlagte ældreboliger, forventes at nå finalen i sin godkendelsesproces med en behandling i byrådet den 3. april. Dette markerer en vigtig milepæl i realiseringen af projektet, der sigter mod at skabe et inkluderende, beboervenligt miljø ved Rønnebærparken, der værner om både nuværende og fremtidige beboeres interesser.

https://www.roskilde.dk/da-dk/nyheder/nye-aeldreboliger-aendres-sa-de-ikke-generer/

Kilde: Roskilde Kommune