Materielforvalter ved Hjemmeværnets Særlige Støtte og Rekognosceringskompagni på Flyvestation Skalstrup

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi er en enhed med mange forskellige opgaver, men benene solidt plantet i jorden.

Er du serviceminded, initiativrig og ansvarsbevidst, med forståelse for logistik og materielregnskab, er du måske vores nye kollega.


Om os

Hjemmeværnets Særlige Støtte og Rekognosceringskompagni hører under Landsdelsregion Øst. Kompagniet er en specialuddannet enhed i Hjemmeværnet, som opstiller, uddanner og indsætter sine kapaciteter, som en del af Danmarks nationale beredskab, samt til støtte for Specialoperationskommandoen.

Enheden består af 3 patruljedelinger, samt et professionelt stabs- og støtteelement og dækker hele Danmark. Enhedens patruljer og stabs- og støttefunktioner, er fortrinsvis bemandet med frivilligt personel. Chefen for kompagniet, en administrationsmedarbejder og den kommende materielforvalter er fastansat personel. Den operative struktur ved enheden består udelukkende af frivillige hjemmeværnssoldater.

Vi er placeret på to garnisoner. Hovedbasen er på Flyvestation Skalstrup, hvor personel, primært fra Sjælland er tilhørende. Personel bosiddende i Jylland har deres facilitet på Flyvestation Tirstrup. Materielforvalterstillingen er placeret på Flyvestation Skalstrup, sammen med chefen og den administrative medarbejder.

Logistiksektionen forvalter alle myndighedsbeholdningerne ved det Særlige Støtte og Rekognosceringskompagni. Sektionens opgaver er at forestå vartning, udlån og genforsyning af uddannelses- og puljemateriel, samt udføre videreformidling materielrekvisitioner til forsyningscentrene.

Sektionen forestår ligeledes eftersyn og mønstringer af enhedens materiel og ikke mindst forestår vi rekvirering af materiel til brug ved aktiviteter, der kan foregå i hele landet. De årlige mønstringer og eftersyn foregår både på Skalstrup og Tirstrup.

Hjemmeværnets Særlige Støtte og Rekognosceringskompagni er et spændende enhed at gøre tjeneste, og en arbejdsplads for både fastansatte og frivillige med fokus på et godt arbejdsmiljø.

Vi er i en hastig udvikling, hvilket også gælder for materieltilgangen. Vi ser muligheder frem for begrænsninger og er rigtig gode til at hjælpe og støtte hinanden i dagligdagen, når komplekse og hastende opgaver skal løses. Vi søger altid at levere et højt serviceniveau, særligt i forhold til de operative patruljedelinger, og er til for at vores enhed forvaltes bedst muligt, således den når sine mål. Det skal kendetegne os i vores daglige virke.

Omgangstonen er åben, ligefrem og ærlig.


Om stillingen

Som materielforvalter i Logistiksektionen skal du være en ”team player”, med en fleksibel og imødekommen indstilling, og ikke vente til i morgen med det, som kan gøres i dag. Du vil komme til at samarbejde med vores forsyningssektion, herunder lederen for det frivillige personale, samt i dagligdagen chefen for kompagniet.

Vores ny kollega er ansvarlig for egne myndighedsbeholdninger, og indgår i et samarbejde med enhedens øvrige personale omkring driften af materiellet. Du forestår, sammen medforsyningsbefalingsmanden, koordination omkring materiel til brug for aktiviteter. Derudover vil der være koordination med Logistiksektionen ved Landsdelsregion Øst.


Om dig

Du har en relevant erhvervsfaglig uddannelse inden for logistikområdet. Derudover skal du være indstillet på at gennemføre 2 akademimoduler, hvis du ikke allerede har dem.

Du har et indgående kendskab til lagerdrift, herunder lagerstyring/-regnskab og indkøb. Du har minimum 3 års erfaring med SAP, og MS Office pakken er et naturligt arbejdsværktøj for dig. Det er gavnligt med færdigheder med anvendelse af dokumentsyringssystem og med informationsformidling.

Vi lægger desuden vægt på følgende færdigheder:
• Du er struktureret i din planlægning, og kan håndtere flere opgaver samtidig.
• Du er fleksibel og omstillingsparat i din tilgang til tjenesten, da ændrede prioriteringer i opgaveløsningen, er en konstant i dit virke.
• Du er stabil i relation til mødetider og overholdelse af gældende aftaler.
• Du kan håndtere frihed under ansvar og ved, at dit veludførte arbejde betyder, at du bidrager til sektionens samlede professionelle og optimale opgaveløsning.
• Du er indstillet på, at der fra tid til anden vil være behov for logistikstøtte om aftenen og i weekenderne.
• Du har kørekort til kategori B og C.
• Du har ADR bevis og gaffeltruck certifikat B, eller er indstillet på at tage uddannelserne.

En af dine vigtigste egenskaber er evnen til at kunne tage initiativ således, at du selvstændigt forstår, at forudse evt. opgaver og udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt. Det er ligeledes vigtigt, at du har sans for detaljen i udførelsen af opgaverne, har forståelse for god kundebehandling, og sætter en ære i at overholde deadlines sammen med mandskabet i forsyningsgruppen.


Ansættelsesvilkår

Som materielforvalter bliver du ansat og aflønnet i henhold til Organisationsaftale mellem
Forsvarsministeriets Personalestyrelse og CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for civilt ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for stampersonels forhandlingsområde.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skalstrup.

Normal arbejdstid vil være mandag - torsdag klokken 08.00-15.30 og fredag klokken 08.00-15.00. Herudover vil der være tjeneste, som ligger uden for den normale arbejdstid.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Særlige Støtte og Rekognosceringskompagni, major Morten Rask på tlf. 7221 7249.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår, kan du kontakte
Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anette Sveidahl på telefonnr.: 7281 9125.

Ansøgningsfristen er den 17. marts 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. april 2024 eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Landsdelsregion Øst
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Hærkommandoen.

Vi har fokus på Hjemmeværnets frivillige og nationale operationer. Vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage Hjemmeværnets militære kerneopgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Regionen har desuden ansvaret for det daglige og lokale samarbejde med de øvrige sektorer i samfundets beredskab, hvor politiet ofte er vores tætteste samarbejdspartner. Regionen har derfor et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Regionsstaben har ca. 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/6/7), Efterretningssektionen (G2), Informationsoperationssektionen (G9) og Logistiksektionen (G1/4/8).

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Roskilde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen ved Flyvestation Skalstrup, Køgevej , 4621 Gadstrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6006238

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet