Roskilde Kommune retter op på økonomisk fejltagelse i aftale med SEAS-NVE

Foto: Roskilde Kommune.
dato

Roskilde Kommune har erkendt og rettet en stor økonomisk fejl vedrørende en aftale med SEAS-NVE om gadebelysningens drift og vedligeholdelse, som havde påvirket kommunens finansielle situation siden 2017.

Økonomiudvalget i Roskilde Kommune behandlede i december 2023 en sag om den misforståede aftale med SEAS-NVE. De indkaldte en uafhængig revision, revisionsfirmaet BDO, til at granske sagen og dets forløb.

Revisionsfirmaet BDO konkluderede, at aftalen var blevet forkert indtastet i kommunens systemer, hvilket har resulteret i ufyldestgørende håndtering. På grund af den manglende indtastning har kommunens likviditet siden 2017 været højere, end den faktiske situation.

Roskildes Borgmester, Tomas Breddam, har anerkendt denne fejl. Han har anmodet kommunens forvaltning om en vurdering af, hvorvidt de aktuelle retningslinjer er tilstrækkelige for at forhindre fremtidige lignende fejl.

Denne blunder blev først opdaget i efteråret 2023, hvor det kom frem, at Roskilde Kommune i 2017 havde indgået en aftale med SEAS-NVE. Grunden til fejltagelsen var, at aftalen fejlagtigt ikke blev forelagt til politisk beslutning, og der blev ikke alloceret midler til det. Aftaler af denne karakter, der har en kontraktsum over 1 mio. kr., skal godkendes af byrådet og underskrives af både områdets direktør og kommunens økonomichef. Der er også en økonomisk protokol om, at man skal indefryse (deponere) penge svarende til kontraktsummen ved aftaler om finansiel leasing, hvilket i dette tilfælde ikke var sket.

For at rette op på denne fejl har Økonomiudvalget i Roskilde Kommune i december 2023 besluttet at afsætte 48,7 mio. kr. og anmodet en uvildig third-party til at gennemgå hele forløbet i detaljer.


https://www.roskilde.dk/da-dk/nyheder/teknisk-fejl-om-gadelys/
Kilde: Roskilde Kommune