Medlemsboom i idrætsforeninger: Roskilde og hele landet slår rekorder

Foto: Roskilde kommune.
dato

Medlemsfremgang i idrætsforeninger markerer historisk høj i Roskilde og på landsplan

Idrætsforeningerne i Roskilde Kommune kan glæde sig over en markant fremgang i antallet af medlemmer med en stigning på 3.364 i 2023, hvilket bringer det lokale medlemstal op på 51.640. Dette er en del af en større national tendens, hvor medlemstallet i idrætsforeninger under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) nåede en ny rekord på 2.424.915 på landsplan, en stigning på 85.261 medlemmer i det forgangne år.

Lokalt roser Mogens Hallager, formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde, det engagement og den frivillige indsats, der er gjort. På landsplan udtrykker Charlotte Bach Thomassen, DGI's formand, og Hans Natorp, DIF's formand, deres tilfredshed med fremgangen og understreger den afgørende rolle, som frivillige spiller for dette positive resultat.

Siden 2015 har DIF og DGI i et samarbejde støttet af Nordea-fonden og TrygFonden arbejdet mod visionen om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation inden 2025. Denne 'Bevæg dig for livet'-vision har introduceret flere idrætskoncepter og initiativer, der bidrager til stigende medlemskaber og forbedrer folkesundheden. Dette arbejde og de tilhørende initiativer planlægges fortsat ud over 2024 i udvalgte områder.

Med hensyn til tallenes metodik oplyses det, at medlemstal for DIF og DGI er renset for dobbeltregistreringer om idrætsforeningernes medlemsskab. Et aktivitetsmedlem regnes med, når medlemskabet varer mindst tre måneder af et kalenderår, hvilket sikrer præcision i medlemsstatistikkerne, tilgængelige på DIF og DGI's hjemmesider.

Medlemstallene for Roskilde Kommune fra 2020 til 2023 viser en stigning, der ikke kun styrker det lokale idrætsliv, men også spejler en positiv national trend i medlemsengagement inden for organiseret sport. Dette vidner om en stærk kultur for idræt og bevægelse blandt borgere i alle aldre, både lokalt i Roskilde Kommune og på tværs af landet.

https://www.roskilde.dk/da-dk/nyheder/dif-og-dgi-stor-stigning-i-medlemstallet-i-roskilde-kommune/

Kilde: Roskilde Kommune