Bliv en del af et engageret team - Uddannelsesbefalingsmand for Hjemmeværnet

Profilbillede
dato

Vil du have en hverdag, der giver mening, og har du mod på at blive en del af et professionelt og engageret team, som bidrager til uddannelsen og indsættelsen af hjemmeværnsoldater i nationale operationer? Så er du måske vores kommende uddannelsesbefalingsmand (S7) ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland (HDMVS).

Med det øgede trusselsbillede er uddannelsen til og indsættelse i nationale operationer blevet endnu mere relevant. Som uddannelsesbefalingsmand varetager du kontakten til underafdelingerne og støtter de frivilliges aktiviteter, og herunder indsættelser ved operative opgaver. Du får derfor muligheden for unik hands on erfaring med såvel uddannelse, indsættelse og føring i disse komplekse og spændende områder samtidigt med, at du kan anvende og yderligere udvikle dine ledelseskompetencer.

Om os

Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland er et af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Øst. Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland er en operativ myndighed på bataljons niveau, som opstiller, uddanner, indsætter og fører enheder fra Hjemmeværnet, som en del af Danmarks nationale beredskab. Distriktets hovedkvarter er placeret på Flyvestation Skalstrup, med et geografisk ansvarsområde der er sammenfaldende med Midt- og Vestsjællands Politikreds, hvilket omfatter de 10 kommuner på Midt- og Vestsjælland.

Distriktet består af 14 underafdelinger, fordelt på kapaciteter som; patrulje- og overvågning, stabs-, infanteri-, bevogtnings- og politikompagnier samt et musikkorps. Underafdelingerne er bemandet med frivilligt personel og den aktive struktur ved distriktet består af ca. 800 frivillige aktive hjemmeværnssoldater. Distriktet administrerer derudover en reservestyrke på godt 1850 frivillige og en Totalforsvarsstyrke på to underafdelinger med personel af reserven.

Staben er organiseret i en S-struktur med 13 fastansatte medarbejdere. Distriktet har herudover en udvidet stab, hvori der – ud over de fastansatte – indgår såvel frivilligt hjemmeværnspersonel, som personel af reserven. Den faste stab indgår desuden i faste beredskaber med henblik på iværksættelse af operativ planlægning eller støtte til forsvaret, politiet og/eller samfundet.

Vi har en spændende og velfungerende arbejdsplads. Der er højt til loftet, hvorfor omgangstonen er åben, ligefrem og ærlig. Vi prioriterer at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor der er sammenhæng imellem arbejde og privatliv. Vi søger mulighederne frem for begrænsningerne, og er rigtig gode til at hjælpe og støtte hinanden i dagligdagen, når komplekse og hastende opgaver skal løses.

Staben opstiller, uddanner, indsætter og fører distriktets enheder, hvorfor tempoet til tider er højt, fordi vi altid søger at levere rettidig og relevant støtte til enhederne. Herved sikrer vi, at grundlaget for den operative opgaveløsning er til stede. Distriktets opgaveløsning er således altid med den operative opgave i centrum og det skal kendetegne os i vores daglige virke.

Om stillingen

I dit daglige virke bliver du primær kontaktperson for tre til fire af distriktets i alt 14 kompagnier. I den forbindelse skal du arbejde sammen med kompagniledelsen og støtte dem i planlægningen og gennemførslen af uddannelses- og øvelsesaktiviteter, så de opnår deres opstillede mål. Din rolle vil bl.a. være rådgivning, vejledning og coaching. Ud over sparring med, og vejledning af kompagniledelserne, består opgaverne også i at koordinere materiel og faciliteter til kompagniernes uddannelse samt at være bindeled til den faste struktur.

Det forventes, at du ind i mellem er fysisk tilstede ved kompagnierne for at hjælpe, vejlede og få indblik i de udfordringer kompagnierne har. Det foregår primært som aften- og weekendtjeneste. Hvordan det skal planlægges vil i høj grad være op til dig selv.

Du kommer derudover til at fungere som sagsbehandler og (ledende) faglærer ved distriktet inden for signaltjeneste. Signaltjenesten er et fokusområde for distriktet med blandt andet implementering af C2IS, som i høj grad vil afhænge af dine kompetencer.

Du vil også komme til at indgå i distriktets vagtroste i syv dage af gangen og blive en del af den lokale beredskabsstab, der træder sammen ved ex. storm- og sne varsler, forhøjet vandstand eller andre begivenheder, der kræver en koordineret civil/militær indsats i politikredsen.

Du vil have mange selvstændige opgaver, en høj grad af beslutnings kompetence og en høj grad af selvbestemmelse i hverdagen. Derfor er det overordnede princip i sektionen ”frihed under ansvar”.

Om dig

Du er udnævnt oversergent, alternativt er du sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse. Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har erfaring som fører og uddanner fra Hæren eller Hærhjemmeværnet.

Det vil også være en fordel, men ikke et krav, hvis du kan leve op til et eller flere af de nedenstående punkter:
- Du har kendskab til eller erfaring med ledelse i frivillige organisationer.
- Du har gode kommunikative evner og ’social skills’.
- Du kan, og er villig til at, møde de frivillige i øjenhøjde.
- Du har en pragmatisk tilgang til problemløsning.
- Du har fungeret som NK/DEL i Hæren.
- Du har erfaring med selvstændig uddannelsesplanlægning.
- Du befinder dig godt i instruktørrollen.
- Du har erfaring med IT funktioner som eMtep og DeMars.
- Du har erfaring med signaltjeneste eller er villig til at dygtiggøre dig.

Det tager tid at lære organisationen at kende, så vi forventer, at du er i stillingen i minimum to år og gerne længere.

Du er fleksibel med dine arbejdstider, idet der vil være aften- og weekendtjeneste i forbindelse med møder, tilsyn, øvelser og andre aktiviteter. Men dette går begge veje, og ved distriktet planlægger den enkelte i høj grad sin tilstedeværelse.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Skalstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Allan Ammersbøll stabschef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, på telefon 41 73 28 06 eller på mail hdmvs-stch@mil.dk, eller nuværende stillingsindehaver oversergent Frederik Melchior Christiansen på telefon 20 87 43 85.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. august 2024 og samtaler afholdes løbende samt umiddelbart lige efter sidste frist for ansøgning. Stillingen er til besættelse 1. september 2024, idet ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM LANDSDELSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Hærkommandoen.
Vi har fokus på Hjemmeværnets frivillige og nationale operationer. Vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage Hjemmeværnets militære kerneopgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Regionen har desuden ansvaret for det daglige og lokale samarbejde med de øvrige sektorer i samfundets beredskab, hvor politiet ofte er vores tætteste samarbejdspartner. Regionen har derfor et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Regionsstaben har ca. 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/6/7), Efterretningssektionen (G2), Informationsoperationssektionen (G9) og Logistiksektionen (G1/4/8).

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Roskilde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen ved Flyvestation Skalstrup, Køgevej , 4621 Gadstrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6071731

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet