Roskilde Kommune støtter grønne initiativer med ny Biodiversitetspulje

Foto: Roskilde kommune.
dato

Roskilde Kommune lancerer Biodiversitetspulje for lokalområdets grønne initiativer

Roskilde Kommune har taget endnu et skridt i retningen af at fremme biodiversiteten lokalt ved at lancere en Biodiversitetspulje. Denne pulje støtter projekter, der har til formål at øge biodiversiteten i området. Dette inkluderer initiativer såsom plantning af buske og træer, anlæg af blomsterenge eller placering af træstammer i naturen.

Puljen er målrettet foreninger som grundejer- eller boligforeninger inden for Roskilde Kommunes grænser. Projekter, der søger støtte, kan maksimalt ansøge om 25.000 kr. og skal involvere en form for medfinansiering på minimum 25 pct. af projektets samlede omkostninger.

Initiativet er et direkte resultat af Roskilde Byråds forpligtelse til at styrke lokal biodiversitet og tilbyder et samlet årligt budget på 100.000 kr. til støtte af grønne projekter. Puljen repræsenterer en værdifuld mulighed for lokale foreninger til at bidrage positivt til deres nærmiljø og bio-diverse landskabet i Roskilde.

Deadline for indsendelse af ansøgninger er den 15. april, hvilket giver foreninger god tid til at planlægge og formulere deres projektforslag. Yderligere informationer om ansøgningsprocessen, kravene til ansøgningerne samt detaljerne om medfinansiering findes på Roskilde Kommunes hjemmeside under afsnittet for Biodiversitetspuljen.

Denne nye pulje signalerer Roskilde Kommunes forpligtelse til at beskytte og fremme biodiversiteten i lokalområdet og tilbyder samtidig borgerne en chance for at blive direkte involveret i denne vigtige sag.

https://www.roskilde.dk/da-dk/nyheder/vil-du-skabe-mere-biodiversitet/

Kilde: Roskilde Kommune