Roskilde Kommune kan spare penge og CO2 ved bedre udnyttelse af faciliteter

Foto: Roskilde kommune.
dato

Optimering af facilitetsudnyttelse i Roskilde Kommune kan spare penge og CO2

I Roskilde Kommune afslører en ny rapport, at næsten halvdelen af alle tilgængelige timer i kommunens haller, sale, musiklokaler og kunstgræsbaner bookes af foreninger og oplysningsforbund.

Interessant nok bliver omkring 60% af de reserverede timer faktisk anvendt, hvilket rejser spørgsmål om ineffektiv udnyttelse af faciliteterne. Rapporten, der kombinerer data fra kameraer installeret i de pågældende faciliteter med oplysninger fra kommunens bookingsystem, understreger denne problemstilling yderligere.

Til trods for at kameraernes data er slørede for at beskytte individernes privatliv, afslører rapporten, at ud af 22.000 åbningstimer i november 2023 over 65 målte faciliteter, blev cirka 11.500 timer booket, men kun omkring 6.300 timer blev reelt anvendt. Dette efterlader 5.200 timer, hvor faciliteterne var bookede men ubenyttede.

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde påpeger, at der er behov for en optimering af brugen af de kommunale faciliteter, ikke blot for at spare økonomiske ressourcer, men også for at reducere CO2-udledning. Forskellen i udnyttelsen af forskellige facilitetstyper og tidspunkter på dagen indikerer et potentiale for forbedret effektivitet.

Rapporten inkluderer også for første gang data specifikt om skolers faciliteter udnyttelse. I løbet af november 2023 var næsten 1.300 ud af 2.300 bookede timer i skolernes faciliteter ikke benyttet.

Ett initiativ som vækker opmærksomhed er Åben Hal-konceptet, hvor borgere har mulighed for at booke ledige tider i skolernes haller og sale. Dette koncept er blevet populært, og der udtrykkes et ønske om at udvide tilbuddet til at omfatte ældre borgere, fx pensionister, for aktiviteter i dagtimerne mellem kl. 8-16.

Disse resultater og forslag peger på vigtige overvejelser om, hvordan Roskilde Kommune kan forvalte og optimere brugen af deres faciliteter på en mere bæredygtig og omkostningseffektiv måde. Det er et initiativ der ikke alene vil fremme en bedre udnyttelse af ressourcerne, men også styrke fællesskabet ved at imødekomme flere borgeres behov.

https://www.roskilde.dk/da-dk/nyheder/kommunens-bygninger-kan-bruges-bedre/

Kilde: Roskilde Kommune