Rørarbejde i Roskilde forstyrrer trafikken og indfører ændringer

Foto: Roskilde kommune.
dato

Omstruktureringer og opdateringer i rørarbejdet påvirker trafikken i Roskilde

I Roskilde Kommune er der igangsat betydelige rørarbejder, som påvirker flere centralt beliggende strækninger. Strækningen fra Haraldsborg og op til Fynsvej har for nyligt fået lagt rør ned. Arbejdet ventes at fortsætte fra Fynsvej til Vestre Kirkevej og videre op til det omtalte "Leverpostejbakken". Overgangen til denne nye strækning af arbejdet sker den 1. marts, og den forventes at blive afsluttet den 1. august.

Med dette rørarbejdes forløb følger der visse trafikændringer. Den nye strækning vil være ensrettet med kun trafik mod nord tilladt. Det har betydet en opfordring til at benytte omkørsler via A6 til krydset Østbyvej / Trekroner Allé, ud over alternative ruter via Østbyvej og Klosterengen, som kan lede til bymidten eller havnen. Det bemærkes, at Haraldsborgvej ikke vil være en mulighed for omkørsel, idet arbejdet nu er placeret nord for Fynsvej.

Det reparerede vejområde vil genoprettes fuldt, men det øverste lag asfalt ventes først lagt omkring et år efter, når vejen har haft tid til at sætte sig. Desuden vil bøgehækkene, der blev gravet op i forbindelse med arbejdet, blive genplantet i år.

For dem, der bor i området, er der sikret adgang til Søro og Fjordvænget under hele perioden, hvor vejarbejdet står på.

Oplysninger omkring det igangværende arbejde og eventuelle opdateringer kan findes på Fors' hjemmeside, hvor interesserede og berørte parter kan holde sig informeret.

https://www.roskilde.dk/da-dk/nyheder/fjernvarmearbejde-rykker-nordpa/

Kilde: Roskilde Kommune