Kommunen minder om kritiske deadlines og regler for olietanke for at undgå miljøforurening

Foto: Roskilde kommune.
dato

Roskilde Kommune informerer om vigtige regler og datoer vedrørende olietanke for at forhindre miljøforurening og sikre korrekt håndtering.

Alle olietanke under 6.000 liter, der opbevarer olieprodukter, er underlagt en sløjfningstermin. Dette betyder, at tankene skal sløjfes inden en bestemt dato for at forhindre rust og forurening. Hvis tanken ikke lever op til disse regler, kan brugerne risikere at skulle betale for oprensning af eventuelle olieforureninger.

Det er muligt at tjekke sløjfningsterminen for ens olietank på BBR.dk eller ved at kigge på BBR-meddelelsen. Dette er vigtigt for at sikre, at tanken bliver sløjfet til rette tid og undgå eventuelle miljømæssige problemer.

For olietanke med sløjfningstermin i år 2024 gælder følgende: Overjordiske ståltanke, fabrikeret i 1994, overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller andet materiale end stål, fabrikeret i 1997, nedgravede typegodkendte ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse men med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, fabrikeret i 1984, samt nedgravede plasttanke, fabrikeret i 1979.

Derudover findes der allerede nu olietanke, der er vurderet som ulovlige og skal sløjfes med det samme. Dette inkluderer tanke, hvis fabrikationsår er tidligere end de ovennævnte, tanke hvor fabrikationsåret er ukendt, samt kugleformede polyethylentanke fra AJVA-plast.

Efter sløjfningen af en olietank skal dette afmeldes til Roskilde Kommune på olietanke@roskilde.dk. Brugerne kan også læse om reglerne for sløjfning af olietanke og de krav, der stilles til dokumentation. For yderligere hjælp kan BBR kontaktes på tlf. 46 31 34 02 / 46 31 36 34 eller via olietanke@roskilde.dk.

https://www.roskilde.dk/da-dk/nyheder/er-din-olietank-for-gammel/

Kilde: Roskilde Kommune