Boligejere får nye ejendomsskattebilletter for 2021-2023 i april 2024 efter ejendomsvurdering

Foto: Roskilde kommune.
dato

Fra april 2024 modtager boligejere ændrede ejendomsskattebilletter for 2021-23

Boligejere kan forvente at modtage nye og ændrede ejendomsskattebilletter for skatteårene 2021 til 2023 fra april 2024. Dette sker som følge af en efterregulering baseret på de nye vurderinger af ejendomme pr. 1. januar 2020.

Den hidtidige opkrævning af grundskyld for disse år har været baseret på et midlertidigt grundlag, da de nødvendige ejendomsvurderinger for 2020 ikke var til rådighed til tiden. Nu, hvor de nye vurderinger er klar og bliver sendt ud til ejerne, vil den endelige skat blive efterreguleret i overensstemmelse hermed.

Denne proces medfører, at kommunerne udsender ajourførte ejendomsskattebilletter, som reflekterer korrektioner baseret på 2020-vurderingen. Det er vigtigt for ejerne at være opmærksomme på, at grundskylden indtil og med 2023 har været underlagt et skatteloft, der har sat begrænsninger på, hvor meget grundskylden må stige årligt.

For at mildne effekten af potentielle stigninger i grundskylden, er de fleste boligejere tilmeldt en indefrysningsordning. Denne ordning sikrer, at eventuelle stigninger i grundskylden ikke påvirker den løbende betaling, men i stedet bliver indefrosset indtil ejendommen skifter ejer.

Med de nye ejendomsskattebilletter kan aktuelle ejere stå over for enten en opkrævning eller en tilbagebetaling, som følge af efterreguleringen baseret på ejendomsvurderingen for 2020 for perioden 2021-2023. Det er særligt vigtigt for nye og tidligere ejere at gennemgå deres købsaftale nærmere, da der ved skift af ejerskab kan opstå situationer, hvor der skal ske en justering af opkrævninger eller tilbagebetalinger.

Disse ændringer markerer en vigtig opdatering for boligejere, der bør forberede sig på de kommende ændringer i deres ejendomsskatteregninger. Yderligere information og vejledning forventes udbredt fra de relevante myndigheder i de kommende måneder.

https://www.roskilde.dk/da-dk/nyheder/grundskylden-for-2021-23/

Kilde: Roskilde Kommune